www.mari-language.com - Press Release (25 July 2014)

Logowww.mari-language.com:

Słownik maryjsko-angielski dostępny na dict.mari-language.com

25 lipca 2014, Jeremy Bradley, Joszkar-Oła, Rosja

Dzisiaj w Joszkar-Ole odbyła się publiczna prezentacja Słownika Maryjsko-Angielskiego, opracowanego przez zespół z Uniwersytetu Wiedeńskiego. Praca dostępna jest za darmo w Internecie pod adresem dict.mari-language.com. Słownik zawiera 42 561 haseł głównych oraz 82 742 podhaseł i przykładowych zdań, w tym 10 749 fraz i stanowi największe, jak do tej pory, porównanie ugro-fińskiego języka mniejszości z terenów Rosji z angielskim. Co więcej, nie są nam znane żadne podobnych rozmiarów angielskojęzyczne materiały dotyczące jakiejkolwiek innej mniejszości językowej z Rosji. Szkoda, że na początku naszej przygody z językiem maryjskim nie mieliśmy do dyspozycji takiego materiału!

Słownik jest dostępny na licencji Creative Commons, co pozwala na rozpowszechnianie i przetwarzanie naszych materiałów w dowolny sposób pod warunkiem podania atrybucji. Powstanie słownika było możliwe dzięki środkom z Austriackiego Funduszu Naukowego FWF (grant P22786-G20). Nasz projekt rozpoczął się 1. stycznia 2011 i trwał trzy lata. W pracach uczestniczyli Timothy Riese i Jeremy Bradley, rodzimi użytkownicy języka angielskiego ze studiów ugro-fińskich na Uniwersytecie w Wiedniu, oraz Elina Guseva, językoznawczyni z Maryjskiego Państwowego Uniwersytetu w Joszkar-Ole.

Głównym celem naszego słownika było przedstawienie współczesnego języka pisanego. Ponieważ nad redakcją pracowali głównie użytkownicy języka angielskiego zainteresowani językiem maryjskim, słownik ten skrojony jest raczej do potrzeb osób angielskojęzycznych, a nie maryjskojęzycznych. Mimo to mamy nadzieję, że społeczność maryjska także odniesie korzyści z naszych badań i opracowane materiały przydadzą się nie tylko władającym angielszczyzną studentom języka maryjskiego, lecz także użytkownikom maryjskiego uczącym się angielskiego.

Wiele właściwości naszego słownika na pewno zainteresuje językoznawców: na przykład możliwość skorzystania z materiałów w postaci indeksu a tergo, czy też wyświetlana przy hasłach transkrypcja w uralskim i międzynarodowym alfabecie fonetycznym (UPA i IPA).

Jako że język podlega nieustannym zmianom, praca leksykografa nigdy się nie kończy. Choć materiały zbieraliśmy jak najuważniej, zwracając uwagę na ich aktualność, nie możemy uniknąć, że na przestrzeni lat w słowniku pojawią się pewne braki. W celu możliwie szybkiego rozwiązywania tego typu problemów w interfejsie użytkownika uwzględniliśmy możliwość sprawnego przesyłania informacji o jakichkolwiek wadach w opracowanych hasłach.

Nasz słownik obejmuje jedynie dominującą w tekstach pisanych odmianę maryjskiego łąkowego. W najbliższych latach będziemy rozwijać wtyczkę umożliwiającą także korzystanie ze słownika w wersji drugiego pisanego standardu – maryjskiego wyżynnego. To uzupełnienie będzie dostępne najpóźniej w roku 2017, a prace nad nim są możliwe dzięki funduszom uzyskanym od fińskiej fundacji działającej przy firmie Kone.

Publiczna prezentacja naszego słownika miała miejsce podczas organizowanej w Joszkar-Oła Letniej Szkoły Języka Maryjskiego, w której udział bierze Jeremy Bradley wraz z grupą studentów z Wiednia. Uczestnicy Letniej Szkoły już teraz intensywnie korzystają z dobrodziejstw nowego słownika.


Last update: 13 November 2022