www.mari-language.com - Press Release (25 July 2014)

Logowww.mari-language.com:

Marilais-englantilainen sanakirja julkaistu: dict.mari-language.com

25.07.2014, Jeremy Bradley, Joškar-Ola, Venäjä

Joškar-Olassa on tänään virallisesti julkaistu Wienin yliopiston Marilais-englantilainen sanakirja. Osoitteessa dict.mari-language.com sijaitseva sanakirja on nyt vapaasti käytettävissä internetissä. Sanakirja sisältää 42 561 hakusanaa sekä 82 742 alakohtaa ja esimerkkilausetta mukaanlukien 10 749 idiomaattista fraasia. Se onkin tähän asti selvästi laajin Venäjällä puhuttavan suomalais-ugrilaisen vähemmistökielen ja englannin kielen toisiinsa yhdistävä hanke – itse asiassa tiedossamme ei ole yhtäkään Venäjän vähemmistökieltä koskevaa englanninkielistä lähdettä, joka yltäisi mitassaan lähelle. Tällaisesta kieliaineiston lähteestä olisi tosiaankin ollut hyötyä aloittaessamme marin kielen opintojamme.

Sanakirja on julkaistu käytettäväksi Creative Commons –lisenssin ehdoilla, joka antaa käyttäjille oikeudet levittää ja soveltaa näitä materiaaleja haluamallaan tavalla sillä ehdolla, että alkuperäisiin tekijöihiin viitataan. Sen koostamista on tukenut Itävallan tiederahasto FWF (apuraha P22786-G20) projektin kolmen vuoden keston ajan alkaen 1.1.2011. Sanakirjan koostamiseksi Timothy Riese ja Jeremy Bradley, kaksi Wienin yliopiston fennougristiikan laitoksen äidinkielistä englanninpuhujaa, ovat tehneet yhteistyötä Marin teknillisen valtionyliopiston marilaiskielitieteilijän, Elina Gusevan kanssa.

Sanakirjan ensisijainen tarkoitus on edustaa kattavasti nykyistä kirjakieltä. Koska sen ovat koostaneet pääasiassa englanninkieliset marin kielestä kiinnostuneet, se on väistämättä soveltuvampi englanninkieliselle kuin marinkieliselle yleisölle. Siitäkin huolimatta toivomme että tämä apuväline voi olla maria opiskelevien englannintaitoisten lisäksi hyödyllinen myös englantia opetteleville mareille.

Jotkin sanakirjaan sisällytetyistä ominaisuuksista hyödyttävät erityisesti kielitieteilijöitä, esimerkiksi mahdollisuus käyttää apuvälinettä käänteissanakirjana tai esittää hakusanat transkriptiolla joko uralilaisella (suomalais-ugrilainen tarkekirjoitus, SUT) tai kansainvälisellä foneettisella transkriptiolla (IPA).

Koska kieli on jatkuvassa muutoksen tilassa, sanastontutkijan työ ei valmistu koskaan. Siitä huolimatta että pyrimme olemaan mahdollisimman perinpohjaisia sanakirjaa koostaessamme ja että toivomme sen olevan tällä hetkellä mahdollisimman ajantasainen, vuosien varrella puutteita ilmenee väistämättä. Jotta voisimme varmistua että saamme mahdolliset ongelmat korjatuksi mahdollisimman nopeasti, olemme sisällyttäneet ohjelmistoomme palautetoiminnon, jonka kautta käyttäjät voivat tiedottaa meitä tehokkaasti kaikenlaisista hakusanoissa havaitsemistaan vajavaisuuksista.

Tällä hetkellä sanakirjamme kattaa vain marin kielialueella hallitsevan niittymarin standardikirjakielen. Tulevina vuosina luomme sanakirjaan lisäosan, joka mahdollistaa myös toisen standardikirjakielen, vuorimarin käytön. Tämä lisäosa julkaistaan vuoteen 2017 mennessä Koneen Säätiön rahoituksella.

Sanakirja julkaistiin virallisesti osana Joškar-Olassa järjestettävän marin kesäkoulun ohjelmaa, johon Jeremy Bradley osallistuu mukanaan ryhmä hänen oppilaitaan Wienistä. Kesäkoulun oppilaat käyttävät jo sanakirjaa monipuolisesti.


Last update: 13 November 2022