www.mari-language.com - Press Release (25 July 2014)

Logowww.mari-language.com:

Mari-inglise sõnaraamat netis: dict.mari-language.com

25.06.2014, Jeremy Bradley, Joškar-Ola, Venemaa

Viini ülikoolis koostatud mari-inglise sõnaraamat jõudis täna hommikul Joškar-Olas ametlikult avalikkuse ette. Sõnastik, mille aadress on dict.mari-language.com, on nüüd tasuta kättesaadav ka Internetis. 42 561 artiklit, 82 742 näitelauset ja 10 749 fraasi sisaldav sõnaraamat on siiani kõige ulatuslikum seos ühe Venemaal kõneldava soome-ugri keele ja inglise keele vahel. Õigupoolest on tegemist ka mahukaima seosega ükskõik millise Venemaal kõneldava ja suuruselt mari keelega võrreldava vähemuskeele ja inglise keele vahel. Meil oleks endal olnud väga hea meel, kui oleksime saanud sellist ressurssi kasutada ise mari keelt õppides!

Sõnaraamat on avaldatud Creative Commonsi litsentsi all. See tähendab, et kasutajatel on õigus seda ressurssi vabalt teistega jagada ja oma vajadustele vastavalt kohandada tingimusel, et meid on mainitud allikana. Sõnaraamat koostati Austria teadusfondi (FWF) abiga (abiraha P22786-G20); projekt algas 2011. aasta 1. jaanuaril ja kestis kolm aastat. Sõnastiku koostajad, inglise keelt emakeelena kõnelevad Timothy Riese ja Jeremy Bradley Viini ülikooli Soome-ugri teaduskonnast, tegid koostööd Joškar-Olas asuva Mari riikliku ülikooli mari keeleteadlase Elina Gusevaga.

Meie sõnastiku peaeesmärk on katta tänapäevase kirjakeele vajadused. Kuna sõnaraamatu koostasid inglise keelt emakeelena rääkivad keeleteadlased, kes tegelevad mari keelega, on sellest ehk veidi rohkem abi ingliskeelsetele kasujatele. Sellele vaatamata loodame, et ka mari kogukond saab meie uurimistööst kasu ja et sõnastikust saab kasulik tööriist marilastele, kes tegelevad inglise keelega.

Osa meie sõnaraamatu omadustest peaks huvi pakkuma eelkõige keeleteadlastele: näiteks saab seda kasutada ka vastupidise sõnaraamatuna ning vaadata artikleid transkribeerituna kas soome-ugri transkriptsioonis (UPA) või rahvusvahelises foneetilises tähestikus (IPA).

Kuna keel on pidevas muutumises, ei saa leksikograafi töö kunagi valmis. Hoolimata sellest, kui põhjalikku tööd me sõnastiku koostamisel tegime ja kui ajakohane see praegu on, tulevad aja jooksul kindlasti päevavalgele puudused. Seetõttu sisaldab sõnaraamat ka tagasisidefunktsiooni, mille kaudu kasutajad saavad kiiresti teada anda, kui nad leiavad midagi, mis pole nende arvates õige või mida annaks paremaks muuta.

Praegu hõlmab sõnaraamat ainult dominantset niidumari keelestandardit. Teise ehk mäemari keelestandardi jaoks on meil kavas ette valmistada lisandmoodul, mis võimaldab ka neil meie sõnastikku kasutada. See lisandmoodul peaks Soome ettevõtte Kone abiraha toel valmis saama 2017. aastal.

Sõnaraamatu ametlik väljaandmine toimus Mari suveülikooli kursustel Joškar-Olas, kus osaleb ka Jeremy Bradley juhitav üliõpilaste rühm Viinist. Suveülikoolist osavõtjatel on sõnastik juba kasutusel.


Last update: 13 November 2022