www.mari-language.com - Press Release (25 July 2014)

Logowww.mari-language.com:

Marijsko-anglický slovník na internetu: dict.mari-language.com

25. července 2014, Jeremy Bradley, Joškar-Ola, Rusko

Veřejnosti byl dnes v Joškar-Ola představen internetový marijsko-anglický slovník, který vznikal na Vídeňské univerzitě. Ode dneška je volně přístupný na dict.mari-language.com. Slovník je s 42 561 hesly a 82 742 příkladovými větami včetně 10 749 frazeologických spojení doposud nejrozsáhlejším propojením některého z minoritních ugrofinských jazyků na území Ruska a angličtiny. Pokud je nám známo, jedná se i o nejobsáhlejší anglickojazyčný zdroj k některému z minoritních jazyků na území Ruska velikostí srovnatelného s marijštinou. My sami bychom určitě podobný slovník ocenili při svém studiu marijštiny.

Slovník je publikován v rámci licence Creative Commons. To znamená, že uživatelé mohou informace z něj šířit a podle svých potřeb upravovat, pokud náležitě uvedou slovník jako zdroj svých informací. Práci na slovníku podpořil rakouský vědecký fond FWF (grant P22786-G20). Projekt odstartoval 1. ledna 2011 a trval tři roky. Autory slovníku jsou Timothy Riese a Jeremy Bradley z Vídeňské univerzity, jejichž rodnou řečí je angličtina, společně s marijskou lingvistkou Elinou Gusevou ze Státní marijské univerzity v Joškar-Ola.

Cílem bylo pokrýt slovní zásobu současné standardní marijštiny. Slovník v převážné míře sestavovali angličtí mluvčí, bude proto pravděpodobně lépe vyhovovat potřebám jiných uživatelů angličtiny zajímajících se o marijštinu než samotným mluvčím marijštiny. Doufáme však, že projekt může být přinosem i pro Marijce, a že může být pomůckou i pro marijské mluvčí, kteří studují angličtinu.

Některé součásti slovníku budou zajímat zejména jazykovědce: např. lze slovník použít i jako retrográdní a hesla lze zobrazit v transkripci do uralské fonetické abecedy (UPA) nebo mezinárodní fonetické abecedy (IPA).

Jazyk prochází neustálým vývojem, proto lexikografická práce nikdy nekončí. Snažili jsme se být při sestavování slovníku co nejdůkladnější a vytvořit aktuální přehled, přesto se nevyhnutelně v budoucnu najdou i nedostatky. Abychom je mohli napravit co nejrychleji, přidali jsme do softwaru možnost zpětné vazby, pomocí které nás uživatelé mohou informovat o čemkoli, co by vyžadovalo úpravu.

Slovník ve své současné podobě pokrývá pouze dominantní lužní marijštinu v její standardní podobě. Pro druhou literární podobu marijštiny, horskou marijštinu, plánujeme v budoucnu vytvořit přídavný modul, který umožní používat slovník i pro tuto verzi jazyka. Tato část bude zveřejněna nejpozději v roce 2017, vzniká za podpory nadace finské firmy Kone.

Představení slovníku proběhlo v rámci letní školy marijštiny v Joškar-Ola, které se Jeremy Bradley účastní spolu se skupinou svých vídeňských studentů. Účastníci letní školy už slovník intenzivně využívají.


Last update: 13 November 2022